2008/Dec/20

รู้จัก Bromantic หรือ Bromance กันไหมคะ ถ้ามิทราบดิฉันจะขอเซด ถ้าผู้ใดทราบแล้วก็ผ่านไปได้เลยค่ะ เลื่อนไปตรงประเด็นเม้าท์ตรงข้างล่างได้เลย เพราะเรื่องนี้ดิฉันก็ไม่ได้รู้จักมากไปกว่าคนอื่นหรอก ได้แต่อาศัยรวบรวมข้อมูลมา 555 
 
อันนี้คืองานเก่าของอิชั้นเอง วันนี้แอบเอามาขายของเก่ากิน อย่าแปลกใจที่มันจะดูมีสาระมากกว่าเอนทรี่ปกติอื่นๆ (แม้ว่ามันจะไม่ได้ดิบดีถึงขั้นมีประโยชน์แก่มนุษยชาติกรุณาอย่าขี้ตู่ เอาไปเป็นของตัวเองแล้วอัลไซเมอร์หาที่มาไม่ได้นะเคอะ)
 

Bromantic Comedy เทรนด์หนั